Advokátska kancelária JUDr. Marián Novikmec
English  Germany úvod profil management zamerania kancelárie kontakt

Profil

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby pre občanov a organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

Advokátska kancelária zaznamenáva neustály rast a ponúka široký rozsah právnych služieb počnúc poskytovaním poradenstva svojim klientom v obchodných veciach, zastupovanie klientov v občianskych veciach a rovnako tak aj v oblasti trestného práva.

V rámci svojej činnosti zastupuje klientov v konaniach pred súdmi, štátnymi orgánmi i občanmi, spisuje zmluvy a dohody podľa požiadaviek klientov, poskytuje trvalý komplexný právny servis pre mnohých slovenských i zahraničných klientov v sporovej aj nesporovej agende.

Záujmom advokátskej kancelárie je pokračovať v poskytovaní profesionálnych služieb klientom, za účelom dosiahnutia cieľov, ktoré jednotliví klienti sledujú.