Advokátska kancelária JUDr. Marián Novikmec
English  Germany úvod profil management zamerania kancelárie kontakt

Konkurz a reštrukturalizácia

JUDr. Marián Novikmec poskytuje právne služby ako advokát vo všetkých oblastiach práva. Osobitnou kapitolou je výkon činností v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní ako správca.

  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
  • zastupovanie veriteľov
  • zastupovanie dlžníkov
  • spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie
  • dobrovoľné dražby